Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen

Er is steeds meer bewijs dat kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan gezond en gelukkig oud worden.

Van actieve cultuurparticipatie zoals dansen met Parkinson patiënten, muziek maken met dementerenden tot receptieve kunstparticipatie zoals een bezoek aan het theater of museum. Kunst heeft effect op de positieve gezondheid van ouderen: van minder medicijngebruik tot het opdoen van meer sociale contacten.

Voor het nieuwste dossier Wat Werkt bij culturele interventies voor ouderen hebben onderzoekers meer dan zestig kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken doorgenomen.

Bron: Movisie