Stichting Vrienden Lutherse Kerk

Stichting Vrienden Lutherse Kerk

Speciaal voor ouderen organiseert Stichting Vrienden Lutherse Kerk een concert in de Lutherse kerk in Groningen, waarbij het de bedoeling is dat de ouderen tijdens het concert meezingen. Ter voorbereiding kunnen de deelnemers vooraf op de website inzien welke muziek er wordt gespeeld. Daarnaast vindt er voorafgaand aan het concert een gezamenlijke repetitie plaats. Het geheel wordt begeleid op het orgel van de kerk. Het concert vond voor het eerst plaats op 4 november 2017.

Meezingavond Lutherse kerk

Stichting Vrienden Lutherse Kerk, Haddingestraat, 4 november 2017

Gesprek met Reinout Stigter, voorzitter Kerkenraad.

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk.

In 2017 werd het nieuwe gereconstrueerde Schnitger Orgel geplaatst in de Lutherse kerk. Hiermee is de kerk een unieke plek voor concerten. Er waren diverse concerten in het kader van het Schnitger Festival rond het nieuwe orgel en ter herdenking van de Hervormingsdag, waaronder de Meezingavond. Orgelsolo’s, koralen van Bach en klassiekers uit de Lutherse traditie werden ten gehore gebracht.

Om bekendheid te geven aan de avond werden in de buurt flyers uitgedeeld en affiches opgehangen.

De bewoners van verzorgingscentrum Pelsterhof, in de directe omgeving van de kerk werden geattendeerd op de meezingavond. Ook stond deze aangekondigd op de website van het Schnitger Festival.

Ter voorbereiding konden de deelnemers vooraf op de website van het Schnitgerfestival inzien welke muziek er zou worden gezongen. Vooraf aan het concert vond een gezamenlijke repetitie plaats. Het geheel werd begeleid op het orgel van de kerk, met begeleiding van organist Stef Tuinstra en de Lutherse Cantorij o.l.v. dirigent Tijmen Jan Bronda.

De insteek van de avond was zoveel mogelijk mensen de kans te geven actief mee te doen en mee te zingen bij het nieuw geconstrueerde orgel, met muziek uit de tijd van Bach en Luther. Voor dit doel werden alle koren in de stad Groningen aangeschreven, met het verzoek hun leden te attenderen op de meezingavond

Omdat het concert ’s avonds plaats deden vooral de mobiele ouderen mee. Enkele ouderen die slecht ter been waren werden begeleid door hun mantelzorgers.De Lutherse kerk is zeker van plan vaker meezingavonden te organiseren en overweegt ook een keer overdag deze activiteit te organiseren, zodat ook de minder mobiele ouderen de kans krijgen om mee te doen.

Ook denkt men na over de mogelijkheid jong met oud in contact te brengen. In de buurt van de kerk wonen veel studenten, maar ook ouderen. Ouderen vinden het fijn jongeren te ontmoeten, en  jongeren krijgen een andere, positiever beeld van ouderen.

Het actieplan van de Lutherse Kerk voor 2018 gaat expliciet over het verstevigen van het contact met de buurt, jong en oud.

Voor de financiering zal men altijd een beroep moeten doen op fondsen en de donateurs. Daarnaast zijn entreegelden nodig om e.e.a. te realiseren.

De reacties van de begeleidende musici waren heel positief. Het gaf veel voldoeding samen muziek te maken en te zingen met een totaal andere doelgroep, een breed publiek dat vooral bestond uit amateurs.