Samen kunst verkennen

Samen kunst verkennen

Het project Samen kunst verkennen laat plussers kennis maken met kunst en cultuur, om samen met anderen te ontdekken wat dit toevoegt aan de derde of vierde levensfase. Samen kunst verkennen is een initiatief van Groningen Plus, een organisatie die uitgaat van het eigen vermogen van plussers om zelf te beslissen wat belangrijk is om zo prettig mogelijk oud te worden.

Samen kunst verkennen
Samen kunst verkennen is een project van en voor plussers. Zij gaan in groepjes van drie tot vier gelijkgestemden werken aan een eigen project op het gebied van kunst en cultuur. Alles mag: samen schilderen, fotograferen, toneelspelen, zingen, muziek maken, kunst beleven door het bezoeken van concerten, ateliers, musea, tentoonstellingen, voorstellingen, etc. Deelnemers bepalen zelf wat ze gaan doen, hoe ze dat aan gaan pakken, hoe vaak men bij elkaar komt en in welke vorm men de ervaring met anderen deelt.

Iedereen kan meedoen, ongeacht inkomen, culturele achtergrond, geaardheid, opleiding of gezondheid. Voor een aantal deelnemers buiten de stad is er een bescheiden tegemoetkoming voor de reiskosten.

Aanleiding
Het actief bezig zijn met kunst en cultuur is voor iedereen -en dus ook voor ouderen- een belangrijke en vooral plezierige manier om zich te (blijven) ontwikkelen. Actieve cultuurparticipatie doet een beroep op creativiteit en fantasie, biedt nieuwe inzichten en perspectieven, laat men anderen ontmoeten en vergroot de wereld. Kunst- en cultuurparticipatie kan bijdragen aan een groter gevoel van eigenwaarde en levensgeluk. Onderzoeken wijzen uit dat bezig zijn met kunst en cultuur bijdraagt aan het welzijn van ouderen.

Naast het accent op persoonlijke ontwikkeling, willen de initiatiefnemers vooral mogelijk maken dat plussers samen met anderen verkennen wat kunst in hun levensfase betekent. Ouder worden doe je niet alleen. Het is een ontdekkingstocht die je met elkaar maakt.

Partners
Samen kunst verkennen is een initiatief van Groningen Plus. Het project is mede tot stand gekomen door subsidie van het Pronkjewail fonds, onderdeel van het programma Een Leven Lang Kunst.

Verslag

Foto bovenaan de pagina: Mary Ritsema