Samen in Beeld TV

Samen in Beeld TV

Samen in Beeld TV maakt televisieprogramma’s met, over en voor ouderen. Sinds 2012 zijn er zeven verschillende programmaformats ontwikkeld en dit aantal blijft groeien. De programma’s worden uitgezonden via de interne kanalen van de zorginstellingen De Mieden en Hunsingoheerd, via OOGTV en via de nieuwe streekomroep RTVGO.

Interview met Carin van de Wal en Ina Spijk, beide projectleider bij Samen in Beeld TV

Samen in Beeld TV verzorgt de interne kanalen van de zorginstellingen Hunsingoheerd in Uithuizen en De Mieden in Uithuizermeeden.  Hun programma’s worden ook uitgezonden door de lokale omroepen OOG TV en RTV GO in de gemeente  Oldambt.

Samen in Beeld TV is sinds de oprichting in 2012 gegroeid van een kleinschalig project naar een volwaardige organisatie met zeven vaste tv programma’s. Men weet veel vrijwilligers aan zich te binden en er is een groot netwerk met daarin lokale media en culturele instellingen.

Vier formats met de nadruk op cultuur

In vier programmaformats is de culturele component sterk  aanwezig. Daarom worden deze met name gefinancierd door het Pronkjewail Fonds:

Voorleesverhalen,  een groepje ouderen schrijft Groningse verhalen. Zij lezen ze voor aan andere ouderen, waarbij het voorlezen wordt gefilmd door Samen in Beeld TV.

Eropuit, Vrijwilligers van Samen in Beeld TV bezoeken met de ouderen verschillende culturele activiteiten zoals het POPkoor van VRIJDAG o.l.v. Jeanette Kappelhof

Tiedverdrief , ouderen met een bijzondere hobby of verzameling worden gefilmd.

Op beun, met behulp van voorwerpen uit de collecties van erfgoedinstellingen als het Hogeland Museum, Borg Verhildersum en Boerma’s Antiekhoeve komt het verleden weer tot leven

Bereik

Aan de programma’s nemen zowel de vitale ouderen als de kwetsbare en zorgbehoevende ouderen deel, waardoor de doelgroep plussers  in zijn geheel wordt bereikt.

Samen in Beeld TV brengt het persoonlijke verhaal van de deelnemers in beeld. De ouderen worden uitgedaagd zich uit te drukken,  wat hen weer bewust maakt van de eigen identiteit.  Dit is bevorderlijk voor het welbevinden. ‘De buitenwereld komt weer binnen!’ hierdoor zijn ook directie en bestuur van de zorginstellingen overtuigd van de meerwaarde van -deelname aan- de programma’s door de ouderen.

Positieve effecten

Zorgkoepel  ’t Gerack , voor ouderenzorg in de  gemeente Eemsmond, liet door Bureau BOK  onderzoek doen naar de effecten van de programma’s van SiBTV, waarbij bleek dat het hoog scoort op het welzijn van de deelnemers.

Het personeel van de zorginstellingen en de mantelzorgers zijn heel positief over de invloed van de programma’s op de deelnemers. Zij zien heel nieuwe kanten van hun cliënten en familieleden.

Omdat zij de bewoners goed kennen geven ze vaak advies aan SiBTV over geschikte kandidaten voor een bepaald programma.

Mantelzorgers en personeel worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van de verschillende projecten. Soms nemen ze zelf het initiatief zoals het samen met de bewoners zingen van kerstliederen, waarvan de opname wordt uitgezonden.

Jong en oud

Samen in Beeld TV is overtuigd van de waarde van het contact tussen jong en oud. Door hun levenservaring hebben de ouderen veel te vertellen aan de jongeren. Dit krijgt gestalte in het programma Het verleden komt tot leven,  in samenwerking met de leerlingen van o.a. het Hogeland College, locatie Uithuizen. Voor dit format worden ouderen geïnterviewd over het leven van vroeger, over onderwerpen als werk, eetgewoontes en omgangsvormen. De leerlingen bekijken de interviews en spelen naar aanleiding daarvan het verhaal na. Na afloop worden de leerlingen op hun beurt geïnterviewd, waarbij blijkt dat het verhaal van de ouderen een veel duidelijker lading heeft gekregen. De ervaring wordt letterlijk gevoeld en overgedragen.

Daarnaast is er het format waarbij jongeren met ouderen op stap gaan. Samen doen ze in een vlog verslag van hun belevenissen.  Op verzoek wordt deze aanpak ook bij de komende editie van Noorderzon uitgevoerd.

Samen in Beeld TV heeft vaak stagiairs van de Hanze Hogeschool, Alfa College en Noorderpoort College. Ze komen regelmatig binnen bij de ouderen om een opname voor te bespreken. Ook voor hen draagt het bij aan de positieve beeldvorming van ouderen.

Voortgang

Samen in Beeld TV weet dat de subsidie van het Pronkjewail Fonds niet structureel is.

Carin van de Wal heeft als taak fondsen te werven om de voorgang te waarborgen.

Omdat ze al een goede naam hebben opgebouwd in vijf jaar tijd lukt dat goed, ondanks de bezuinigingen de afgelopen jaren in zowel de zorgsector als de culturele sector.

Ze ontvangen voor enige jaren subsidie van de gemeente Eemsmond, de NAM, het Oranje Fonds en het VSB Fonds.

De samenwerking met OOG TV en RTV GO  zorgt ervoor dat programma’s structureel kunnen worden uitgezonden. Kennisoverdracht tussen deze organisaties gebeurt met gesloten beurs. Samen in Beeld TV wil vanaf 2020 gedeeltelijk verzelfstandigen zodat kan worden gewerkt met een structurele begroting.

Samen in Beeld TV is en blijft een organisatie die drijft op betrokken vrijwilligers, van wie er altijd nieuwe welkom zijn.

Wat maakt het zo leuk om TV te maken met en voor ouderen?

Als uit één mond laten Carin en Ina weten:

‘Dit is een project dat het verschil maakt. Hier wordt iedereen warm van!

Foto: Bob de Vries / Kim Haaxma