Pronkjewail Fonds

Pronkjewail Fonds

Het Pronkjewail Fonds ondersteunt ideeën en initiatieven op het gebied van ouderenparticipatie in Groningen. Inmiddels heeft het fonds al diverse projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn zichtbaar gemaakt op de website van Een Leven Lang Kunst.

Heb jij ook een idee of bestaand project om ouderen te laten deelnemen aan kunst en cultuur in Groningen? Uiterlijk 1 maart 2018 tot 17.00 uur kun je subsidie aanvragen via de Kunstraad Groningen.

Pronkjewail Fonds
Kunst en cultuur bieden de kans om van ouder worden een feest te maken. Daarom stimuleert het ouderenfonds de komende twee jaren in projecten om plussers mee te laten doen met cultuur. Zo wordt Groningen een echte Age Friendly Cultural City & Region.

Aanleiding
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt toe. In 2040 is 26 % van de bevolking 65 jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt dat actieve cultuurdeelname bevorderlijk is  voor het sociale, fysieke en mentale welbevinden en het draagt bij aan het zelfvertrouwen. Verschillende delen van de hersenen worden geactiveerd en uitgedaagd, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan.

Partners
Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van het tweejarige programma Een Leven Lang Kunst en wordt gesteund door de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Kunstraad Groningen en VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen.