Presentatie bundel ‘Dichten met Oma’

Presentatie bundel ‘Dichten met Oma’

Op maandag 26 november tussen 14.00 en 15.30 uur wordt het eerste exemplaar van de bundel Dichten met Oma gepresenteerd in de Concertzaal van VRIJDAG (Sint Jansstraat 7, Groningen).

Een paar dichters die meewerkten aan het project dragen deze middag enkele gedichten voor uit de bundel. Ook muziek maakt deel uit van de presentatie.

Stadsdichter Lilian Zielstra ging het afgelopen anderhalf jaar elke maand op bezoek bij verzorgingstehuizen en ouderenverenigingen. Samen met collega-dichters en muzikanten ging ze met de ouderen in gesprek, waarna er ter plekke muziek en poëzie voor de plussers werd gemaakt.

Muziek van Iris Rijnsewijn

De bundel Dichten met Oma is de bekroning op de tour: in dit boek zijn alle gedichten verzameld. Bovendien bevat de bundel prachtige foto’s, gemaakt door David Vroom.

De bijdragende dichters aan de bundel zijn: Rik Andreae, Esmé van den Boom, Annegreet Bos, André Degen, Laura Dijkstra, Sylvia Dragstra, Fieke Gosselaar, Cissy Gressmann, Famke Gussenhoven, Jacco Hage, Myron Hamming, Sacha Landkroon, Renée Luth, Bill Mensema, Kasper Peters, Jirke Poetijn, Rachel Raetzer, Rense Sinkgraven, Rob Rosendahl, Hanne Stegeman, Irene Wiersema en Lilian Zielstra.

Collega-dichter Sylvia Dragstra

Voor het project Dichten met Oma ontving SLAG (Stichting Literaire Activiteiten Groningen), waar de Stadsdichter deel van uit maakt, een subsidie van o.a. het Pronkjewail Fonds. Dit Fonds honoreert projecten op het gebied van actieve cultuurparticipatie door en voor ouderen. Het fonds hoort bij het programma van Een Leven Lang Kunst waarvan VRIJDAG in 2017 en 2018 samen met de Hanzehogeschool penvoerder is.

Neem voor meer informatie over Een Leven Lang Kunst contact op projectleider Hannelore Duynstee via hannelore.duynstee@bijvrijdag.nl of (050) 3051 463.