Muziek in het Odensehuis

Muziek in het Odensehuis

Alumni en studenten van het Prins Claus Conservatorium componeerden en musiceerden in het najaar van 2015 drie maanden lang met de bezoekers van het Odensehuis, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten in de Korrewegwijk in Groningen.

Samen met de deelnemers van het Odensehuis maakten de, veelal in de wijk woonachtige, studenten en alumni teksten en liederen. De teksten zijn gebaseerd op verhalen over het leven van de bewoners, waarbij een professionele tekstschrijver betrokken is. De musici gingen daarmee aan het werk, opnieuw samen met de bezoekers, resulterend in composities die door de deelnemers werkelijk als hun eigen verhalen werden herkend en gevoeld. Anthony Heidweiler had de artistieke leiding over dit hele proces. De composities werden uitgevoerd in het conservatorium en in het Odensehuis. Ook heeft er nog een uitvoering van het concert plaats gevonden tijdens het Ouderenfestival De Kunst van het ouder worden in de stad Groningen op 28 februari 2016.

Foto: Deborah Roffel