Meaningful Music in Health Care

Meaningful Music in Health Care

Violiste Krista Pyykönen doet haar promotie onderzoek bij Rineke Smilde die is verbonden aan  Universiteit Wenen, UMCG en lectoraat Life Long learning in music Prins Claus Conservatorium, dat gaat over de verhouding van de professionele musicus tot de steeds veranderende sociale werkelijkheid.

Samen met het UMCG werkt het lectoraat sinds januari 2016 aan het onderzoeksproject ‘Meaningful Music in Health Care’ (MiMiC). Het ontwikkelt in dit onderzoek een innovatieve artistieke praktijk met een focus op oudere patiënten. Musici werken met patiënten tijdens hun ziekenhuisopname en samen met de verpleegkundigen die voor hen zorgen. Het onderzoek moet leiden tot inzichten in de effecten van deze praktijk en tot een nieuwe training voor masterstudenten en professionele musici die zich op dit gebied willen bekwamen. Zes pilots op verschillende afdelingen van het UMCG met professionele musici en met masterstudenten maken deel uit van het onderzoek, dat  twee jaar duurt.

Het project wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (Banning de Jong Fonds), het Fonds Sluyterman van Loo en de Bavo Stichting. Pilots met professionele musici en een training van masterstudenten stonden centraal in 2016. In 2017 vonden pilots plaats met masterstudenten begeleid door professionele musici met ervaring op dit gebied. Eind 2017 vond evaluatie, beschrijving van de training en van de onderzoeksresultaten plaats en werd een afsluitend symposium georganiseerd.

Foto: Groninger Gezinsbode