Hierbij een overzicht van onderzoeken in willekeurige volgorde die een duidelijk beeld geven van de huidige stand van zaken rond ouderen en cultuur. Bron: o.a. Kunst en positieve Gezondheid.

Aan deze pagina wordt gewerkt!

Campen, C. van, Rosenboom W., Grinsven, S. van (2017), Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Windesheim, Movisie, LKCA i.o.v. ministerie van OCW (via ZonMw).
In de bijlagen voorbeelden van onderzoek in de praktijk!

Nooit te oud voor cultuur,  HANDREIKING LOKAAL BELEID OUDEREN EN CULTUUR,  (2016) LKCA i.s.m. VNG, ministeries van OCW en WVS

Hortulanus, R., Jonkers, M. & Stuyvers, D. (2012). Kunstbeoefening met ambitie. Naar een lokaal stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen. Utrecht: LESI.
http://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lesi-Kunstbeoefening-met-ambitie.pdf#page=3&zoom=auto,-263,327

Happe, E., Heijster, K. en Van den Oever, K. (2016) Age friendly financiering. Op weg naar duurzame culturele projecten voor en door ouderen. Amsterdam: Cultuur+Ondernemen.

DEF-CO-Fonds-Cultuurparticipatie.pdf

Raad voor Cultuur (mei, 2015). Ouderen en cultuur. Een kwestie van waarde(n).
Den Haag: Raad voor Cultuur.
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Ouderen-en-Cultuur.-Een-kwestie-van-waarde-n.pdf

Schnabel, P. (2013). Een zegen voor kunst en cultuur: vergrijzing als kans.
https://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-86-de-vergrijzing

Hamersveld, I. van (red.). (2015). Kunst als recept. Amsterdam : Boekmanstichting. Boekman: tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid 27(104). Exemplaar beschikbaar bij VRIJDAG
https://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-104-kunst-als-recept

 

Poll, J., Laarakker, K. (2011). Grijs kent vele tinten. Cultuureducatie voor senioren. Boekman:

tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid 23(86) p. 65-73.

http://www.lkca.nl/informatiebank/grijs-kent-vele-tinten-cultuureducatie-voor-senioren

 

J.J. Knol et.al., Lang Leve Kunst, over ouderen cultuur, p. 10-21. Rotterdam: NAi. Convenant.

http://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ondertekend-convenant-Ouderen-en-cultuur.pdf

 

Lang Leve Kunst (2016). Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans. Beverwijk : Fonds

Sluyterman van Loo; Amsterdam: Stichting RCOAK.

https://rcoak.nl/files/brochure_krasse-kunst.pdf

 

Lang Leve Kunst. (2016). Krasse Kunst, trailer ouderen en kunst i.o.v. Fonds Sluyterman van

Loo en Stichting RCOAK.

http://www.langlevekunst.nl/krasse-kunst/

 

Lang Leve Kunst (2016). Long Live Arts Manifesto. Towards a Broader Framework for Cultural

Participation by Older People.

http://www.longlivearts.eu/upload/files/LONG%20LIVE%20ARTS%20MANIFESTO(1).pdf

 

Walburg, J.A. (2015). Positieve gezondheid. Naar een bloeiende samenleving. Houten: BSL.

https://www.utwente.nl/nieuws/!/2015/10/290129/positieve-gezondheid-naar-een-bloeiende-samenleving

 

Movisie, ActiZ, HKU, Transformatie agenda Kunst en Cultuur met zorg en welzijn (2017)

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Transformatie-agenda-Kunst-en-cultuur-met-zorg-en-welzijn%20[MOV-11925516-1.1].pdf

 

Gielen, P. (nov. 2015). De Kunst van… Waarde Maken. Interview met Pascal Gielen over de

waarde van cultuur. (video). Utrecht : LKCA.

http://www.lkca.nl/~/media/downloads/bijeenkomsten/kunst%20van%202015/dkvwm_programmaboekje_lr_2.pdf

 

Gielen, P. et al. (2014). De waarde van cultuur. Brussel : Socius.

https://www.vai.be/sites/default/files/bijlagen/pagina/rapport_de_waarde_van_cultuur.pdf

 

Jaschke, A.C. & Scherder, E.J.A. (2015). Music Intervention, Agitation, Quality of Life and

Repetitive Behaviour in People with a Form of Intellectual Disability: A Brief Pilot Report.

Journal of Neuroscience, 2015, 1-7.

http://www.jneuro.com/neurology/music-intervention-agitation-quality-of-life-and-repetitive-behaviour-in-people-with-a-form-of-intellectual-disability-a-brief-pilot-report.pdf

 

Campen, C. van (red.) (2011). SCP, Kwetsbare ouderen. Landelijk beeld van de groeiende

groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Den Haag : SCP.

http___www.scp.nl_8080_gvisapi_dsplug.pdf

 

Castora-Binkley, M. et al. (2010). Impact of Arts Participation on Health Outcomes for Older

Adults. Journal of Aging, Humanities and the Arts 4, 352-367.

http://ns1.benrose.org/KPI/Castora-Binkley_2010_Impact_of_arts_participation_on_health.pdf

 

Cohen, G.D. et al. (2006). The Impact of Professionaly Conducted Cultural Programs on the

Physical Health, Mental Health and Social Functioning of Older Adults. The Gerontologist 46

(6), 726-734.

https://watermark.silverchair.com/726.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAbYwggGyBgkqhkiG9w0BBwagggGjMIIBnwIBADCCAZgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMxr28Bt9fR25wyu5fAgEQgIIBaSgnaJHdCIP9buPjdot_K1kXlxNrY1FQ4uCVJhudVuMiOV4-Xl2yen7kk4GM3Y53YvXcFyV4IqLFpoSNQdW4j0zmIQqEe-36K_Yaw6vUokFIcRbPalM_ma8mYfW-bC88vuYIYBzsT3qjPJIHgJbeBSMnBeLsaglsr3dcYjdWG4j5IDg2auPyyn1pETtAGqXNMO2VaEr7jfmk5euExj6xrke2XWdPfleAnkAqoYb4fQke8KJm4OL6RvL-srUSeTaEF0Rf3jBpqDVZAQJCb2rINcMALO-Fla9wPfCYhYqKsMrLGn0v0ass9FlAKvEvj8Yp5QHpCAaEwrMGiQ6_dkE1EmmbSDf0fEDRmjmjz3P8iugLvxIQoTtLFzlsT_qAycqkdnRjU5jxds5sNUwfkDbU5_pgbRfWKWMWwaCrdZ_fLJF8HELQlHgjFxtTrzocD5EGGfNElkPe02MDQo4lJpX8fDbvztfw0OFu_Z0

 

Cuypers, K. et al. (2011). Patterns of receptive and creative cultural activities and their

association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults:

the HUNT study, Norway. Journal of epidemiology and community health 66(8), 698-703.

https://www.researchgate.net/publication/51162745_Patterns_of_receptive_and_creative_cultural_activities_and_their_association_with_perceived_health_anxiety_depression_and_satisfaction_with_life_among_adults_The_HUNT_study_Norway

 

Duin, C. van, Stoeldraijer L. (2014). CBS, Bevolkingsprognose 2014–2060: groei door migratie.

Den Haag : CBS.

2014-bevolkingsprognose-2014-2060-groei-door-migratie-art.pdf

 

Fujiwara, D., Kudrna, L. & Dolan, P. (2014). Quantifying and Valuing the Wellbeing impact of

Culture and Sport. London : DCMS.

http://www.pdsw.org.uk/assets/Uploads/Breathe-Quantifying-Valuding-Wellbeing-Impacts-of-Sport-Culture-DCMS-2014.pdf

 

 

Galloway, S. (2006). Cultural Participation and Individual Quality of Life: A Review of Research

Findings. Applied Research in Quality of Life 1(3), 323-342.

https://www.oalibrary.org/papers2/a5a0c01b-8dd4-4dbd-8ba1-4e9974226a18/

 

Holt-Lunstad J., Smith, T.B. & Layton, J.B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A

Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7): e1000316.

http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1000316&type=printable

 

Johansson, S. E., Konlaan, B. B. & Bygren, L. O. (2001) Sustaining habits of attending cultural

events and maintenance of health: a longitudinal study. Health Promot Int. 16(3), 229–234.

https://academic.oup.com/heapro/article/16/3/229/653847

 

Kraaykamp, G., Notten, N. & Bekhuis, H. (2014). Cultuurparticipatie van Turken en

Marokkanen in Nederland. Toetsing van een identificatie- en sociale netwerkverklaring. Mens

& Maatschappij 89(2), 201-220.

http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134486/134486.pdf?sequence=1

 

Oostrom, S. van et al. (2015). Ouderen van nu en straks. Zijn er verschillen in kwetsbaarheid?

Bilthoven: RIVM.

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=27ebd64e-3edc-4723-97aa-fae2c40bad57&type=org&disposition=inline

 

UNESCO. (2006). Road Map for Arts Education: The World Conference on Arts Education: Building

Creative Capacities for the 21st Century Lisbon, 6-9 March 2006.

http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf

 

Zoest, F. van et al. (april, 2015). Anna zorgt voor appeltaart. Utrecht: Vilans.

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf

 

Kunst en Cultuur Drenthe.(2016-) Gekleurd Grijs

www.gekleurdgrijs.nl

 

Kunstgebouw. (2009-2010). 50pk. tijd voor cultuur. Rijswijk: Kunstgebouw.

http://www.kunstgebouw.nl/index.php/cultuurparticipatie-artikelen-3/276-50pk-werkmap

 

Coalitie Erbij/beleid en eenzaamheid.

https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij

 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-en-zorg

http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/groningen/

 

Wpg: Wet publieke gezondheid

https://www.loketgezondleven.nl/preventie-het-zorgstelselpreventie-vijf-stelsel-wetten/preventie-wpg

 

Feiten en cijfers Ouderen in Nederland

in 2015 was het percentage 65-plussers 18 %.  Het hoogtepunt van het percentage zal in 2038 liggen.

In 2053 zal 44 % van de 65-plussers 80 jaar of ouder zijn. In 2014 was dat 24 %. (PBL/CBS, bevolkings- en huishoudprognose 2016)

In 2015 beoefende 36 % van de ouderen een kunstzinnige of creatieve activiteit.(Monitor LKCA)