Literatuurlijst

Bron o.a.  Kunst en positieve Gezondheid

Zonder een rangorde te willen aanbrengen, de eerste vijf onderzoeken geven een duidelijk  beeld van de huidige stand van zaken rond ouderen en cultuur

Campen, C. van, Rosenboom W., Grinsven, S. van (2017), Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Windesheim, Movisie, LKCA i.o.v. ministerie van OCW (via ZonMw).
In de bijlagen voorbeelden van onderzoek in de praktijk!
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Kunst-en-positieve-gezondheid%20%5BMOV-13347380-1.0%5D.pdf

Nooit te oud voor cultuur, HANDREIKING LOKAAL BELEID OUDEREN EN CULTUUR,
(2016) LKCA i.s.m. VNG, ministeries van OCW en WVS
http://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/~/media/downloads/publicaties/2016/nooit_te_oud_voor_cultuur_def.pdf

Kunst en Dementie, ‘Dementie? Samen keren we het tij’
12 April, 2017, Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.
https://www.deltaplandementie.nl/sites/default/files/Presentatie%20Kunst%26Dementie%2012%20april%202018.pdf

Hortulanus, R., Jonkers, M. & Stuyvers, D. (2012). Kunstbeoefening met ambitie. Naar een
lokaal stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen. Utrecht :
LESI.
http://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lesi-Kunstbeoefening-met-ambitie.pdf#page=3&zoom=auto,-263,327

Happe, E., Heijster, K. en Van den Oever, K. (2016) Age friendly financiering. Op weg naar
duurzame culturele projecten voor en door ouderen. Amsterdam: Cultuur+Ondernemen.
DEF-CO-Fonds-Cultuurparticipatie.pdf

Raad voor Cultuur (mei, 2015). Ouderen en cultuur. Een kwestie van waarde(n).
Den Haag: Raad voor Cultuur.
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Ouderen-en-Cultuur.-Een-kwestie-van-waarde-n.pdf

Schnabel, P. (2013). Een zegen voor kunst en cultuur: vergrijzing als kans.
https://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-86-de-vergrijzing

Hamersveld, I. van (red.). (2015). Kunst als recept. Amsterdam : Boekmanstichting. Boekman:
tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid 27(104).                  Exemplaar beschikbaar bij VRIJDAG
https://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-104-kunst-als-recept

Poll, J., Laarakker, K. (2011). Grijs kent vele tinten. Cultuureducatie voor senioren. Boekman:
tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid 23(86) p. 65-73.
http://www.lkca.nl/informatiebank/grijs-kent-vele-tinten-cultuureducatie-voor-senioren

J.J. Knol et.al., Lang Leve Kunst, over ouderen cultuur, p. 10-21. Rotterdam: NAi. Convenant.
http://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ondertekend-convenant-Ouderen-en-cultuur.pdf

Lang Leve Kunst (2016). Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans. Beverwijk : Fonds
Sluyterman van Loo; Amsterdam: Stichting RCOAK.
https://rcoak.nl/files/brochure_krasse-kunst.pdf

Lang Leve Kunst. (2016). Krasse Kunst, trailer ouderen en kunst i.o.v. Fonds Sluyterman van
Loo en Stichting RCOAK.
http://www.langlevekunst.nl/krasse-kunst/

LKCA website werken met ouderen,
Praktijk, beleid, ouderen en cultuur, projecten, inspiratieprojecten, eenzaamheid en cultuur
https://www.lkca.nl/ouderen

Lang Leve Kunst (2016). Long Live Arts Manifesto. Towards a Broader Framework for Cultural
Participation by Older People.
http://www.longlivearts.eu/upload/files/LONG%20LIVE%20ARTS%20MANIFESTO(1).pdf

Walburg, J.A. (2015). Positieve gezondheid. Naar een bloeiende samenleving. Houten: BSL.
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2015/10/290129/positieve-gezondheid-naar-een-bloeiende-samenleving

Movisie, ActiZ, HKU, Transformatie agenda Kunst en Cultuur met zorg en welzijn (2017)
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Transformatie-agenda-Kunst-en-cultuur-met-zorg-en-welzijn%20[MOV-11925516-1.1].pdf

Gielen, P. (nov. 2015). De Kunst van… Waarde Maken. Interview met Pascal Gielen over de
waarde van cultuur. (video). Utrecht : LKCA.
http://www.lkca.nl/~/media/downloads/bijeenkomsten/kunst%20van%202015/dkvwm_programmaboekje_lr_2.pdf

Gielen, P. et al. (2014). De waarde van cultuur. Brussel : Socius.
https://www.vai.be/sites/default/files/bijlagen/pagina/rapport_de_waarde_van_cultuur.pdf

Jaschke, A.C. & Scherder, E.J.A. (2015). Music Intervention, Agitation, Quality of Life and
Repetitive Behaviour in People with a Form of Intellectual Disability: A Brief Pilot Report.
Journal of Neuroscience, 2015, 1-7.
http://www.jneuro.com/neurology/music-intervention-agitation-quality-of-life-and-repetitive-behaviour-in-people-with-a-form-of-intellectual-disability-a-brief-pilot-report.pdf

Campen, C. van (red.) (2011). SCP, Kwetsbare ouderen. Landelijk beeld van de groeiende
groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Den Haag : SCP.
http://www.scp.nl/8080/gvisapi/dsplug.pdf

Castora-Binkley, M. et al. (2010). Impact of Arts Participation on Health Outcomes for Older
Adults. Journal of Aging, Humanities and the Arts 4, 352-367.
http://ns1.benrose.org/KPI/Castora-Binkley_2010_Impact_of_arts_participation_on_health.pdf

Cohen, G.D. et al. (2006). The Impact of Professionaly Conducted Cultural Programs on the
Physical Health, Mental Health and Social Functioning of Older Adults. The Gerontologist 46
(6), 726-734.
https://watermark.silverchair.com/726.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAbYwggGyBgkqhkiG9w0BBwagggGjMIIBnwIBADCCAZgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMxr28Bt9fR25wyu5fAgEQgIIBaSgnaJHdCIP9buPjdot_K1kXlxNrY1FQ4uCVJhudVuMiOV4-Xl2yen7kk4GM3Y53YvXcFyV4IqLFpoSNQdW4j0zmIQqEe-36K_Yaw6vUokFIcRbPalM_ma8mYfW-bC88vuYIYBzsT3qjPJIHgJbeBSMnBeLsaglsr3dcYjdWG4j5IDg2auPyyn1pETtAGqXNMO2VaEr7jfmk5euExj6xrke2XWdPfleAnkAqoYb4fQke8KJm4OL6RvL-srUSeTaEF0Rf3jBpqDVZAQJCb2rINcMALO-Fla9wPfCYhYqKsMrLGn0v0ass9FlAKvEvj8Yp5QHpCAaEwrMGiQ6_dkE1EmmbSDf0fEDRmjmjz3P8iugLvxIQoTtLFzlsT_qAycqkdnRjU5jxds5sNUwfkDbU5_pgbRfWKWMWwaCrdZ_fLJF8HELQlHgjFxtTrzocD5EGGfNElkPe02MDQo4lJpX8fDbvztfw0OFu_Z0

Cuypers, K. et al. (2011). Patterns of receptive and creative cultural activities and their
association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults:
the HUNT study, Norway. Journal of epidemiology and community health 66(8), 698-703.
https://www.researchgate.net/publication/51162745_Patterns_of_receptive_and_creative_cultural_activities_and_their_association_with_perceived_health_anxiety_depression_and_satisfaction_with_life_among_adults_The_HUNT_study_Norway

Duin, C. van, Stoeldraijer L. (2014). CBS, Bevolkingsprognose 2014–2060: groei door migratie.
Den Haag : CBS.
2014-bevolkingsprognose-2014-2060-groei-door-migratie-art.pdf

Fujiwara, D., Kudrna, L. & Dolan, P. (2014). Quantifying and Valuing the Wellbeing impact of
Culture and Sport. London : DCMS.
http://www.pdsw.org.uk/assets/Uploads/Breathe-Quantifying-Valuding-Wellbeing-Impacts-of-Sport-Culture-DCMS-2014.pdf

Galloway, S. (2006). Cultural Participation and Individual Quality of Life: A Review of Research
Findings. Applied Research in Quality of Life 1(3), 323-342.
https://www.oalibrary.org/papers2/a5a0c01b-8dd4-4dbd-8ba1-4e9974226a18/

Holt-Lunstad J., Smith, T.B. & Layton, J.B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A
Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7): e1000316.
http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1000316&type=printable

Johansson, S. E., Konlaan, B. B. & Bygren, L. O. (2001) Sustaining habits of attending cultural
events and maintenance of health: a longitudinal study. Health Promot Int. 16(3), 229–234.
https://academic.oup.com/heapro/article/16/3/229/653847

Kraaykamp, G., Notten, N. & Bekhuis, H. (2014). Cultuurparticipatie van Turken en
Marokkanen in Nederland. Toetsing van een identificatie- en sociale netwerkverklaring. Mens
& Maatschappij 89(2), 201-220.
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134486/134486.pdf?sequence=1

Mark Mieras, i.o.v. Fonds voor Cultuurparticipatie, 2014
Older, Cultural activity and full of life
https://www.mieras.nl/schrijven/older-people-and-culture/

Oostrom, S. van et al. (2015). Ouderen van nu en straks. Zijn er verschillen in kwetsbaarheid?
Bilthoven: RIVM.
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=27ebd64e-3edc-4723-97aa-fae2c40bad57&type=org&disposition=inline

UNESCO. (2006). Road Map for Arts Education: The World Conference on Arts Education: Building
Creative Capacities for the 21st Century Lisbon, 6-9 March 2006.
http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf

Zoest, F. van et al. (april, 2015). Anna zorgt voor appeltaart. Utrecht: Vilans.
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf

Kunst en Cultuur Drenthe.(2016-) Gekleurd Grijs
http://www.gekleurdgrijs.nl

Kunstgebouw. (2009-2010). 50pk. tijd voor cultuur. Rijswijk: Kunstgebouw.
http://www.kunstgebouw.nl/index.php/cultuurparticipatie-artikelen-3/276-50pk-werkmap

Coalitie Erbij/beleid en eenzaamheid.
https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-en-zorg
http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/groningen/

Wpg: Wet publieke gezondheid
https://www.loketgezondleven.nl/preventie-het-zorgstelselpreventie-vijf-stelsel-wetten/preventie-wpg

Jurgen Klaasen, Roy Kessels, Petra Sies:
Wat kun je doen aan dementie? De effecten van medicatie, voeding en geheugentraining. Uitg. Lanno Campus

Feiten en cijfers Ouderen in Nederland

  • In 2015 was het percentage 65-plussers 18 %.  Het hoogtepunt van het percentage zal in 2038 liggen.
  • In 2053 zal 44 % van de 65-plussers 80 jaar of ouder zijn. In 2014 was dat 24 %. (PBL/CBS, bevolkings- en huishoudprognose 2016)
  • In 2015 beoefende 36 % van de ouderen een kunstzinnige of creatieve activiteit.(Monitor LKCA)