We worden steeds ouder. Een Leven Lang Kunst wil actieve deelname van ouderen aan de samenleving door middel van kunst en cultuur bevorderen. Hierbij staat samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn centraal. Op die manier bouwen we samen aan de Age Friendly Cultural Region Groningen.

Heb je over ons gelezen in het Dagblad van het Noorden? Klik dan hier voor Kunst op Maat!

Groningen is een van de vijf nieuwe steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Groningen is hiermee de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk hierin investeren en samenwerken. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor dit samenwerkingsverband.

Met dit programma moedigt het Fonds en de gemeente en provincie Groningen de komende jaren steden en regio’s aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te (blijven) ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. En meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit en gezondheid én het welzijn van ouderen.

Bekijk hieronder de initiatieven en projecten in Groningen. Heb jij ook een idee of bestaand project om ouderen te laten deelnemen aan kunst en cultuur? Uiterlijk 1 maart 2018 tot 17.00 uur kun je subsidie aanvragen via de Kunstraad Groningen. Alle gehonoreerde projecten krijgen een plekje op deze website.