Kunst op Maat WelZINN

Kunst op Maat WelZINN

In samenwerking met het Groninger Museum organiseert WelZINN museumbezoeken aan het Groninger Museum voor ouderen met alzheimer. In kleine groepen, met persoonlijke begeleiding en in een rustige omgeving, wordt samen gekeken en uitleg gegeven over een viertal schilderijen uit de collectie De Ploeg. Vervolgens worden de ouderen gestimuleerd om zelf te gaan schilderen. De gemaakte werken worden tentoongesteld in de vier grote locaties van WelZINN.

Interview met Christa Kater, medewerker WelZINN, en  Mariska de Goede,  projectleider bij ZINN.

ZINN heeft zorginstellingen op de locaties De Brink Helpman,  de Dilgt Haren, Pelsterhof Groningen Centrum, De Es Selwerd, Zuiderflat de Wijert, De Burcht Hoogezand.

Stichting WelZINN

WelZINN biedt een uitgebreid programma, gericht op het welzijn van ouderen. Er is aandacht voor kunst, muziek en cultuur waarbij bewoners en buurtbewoners welkom zijn. In elke ZINN locatie vinden terugkerende activiteiten plaats, waaronder fotografie, zingen, en een  kunstclub. Een keer per veertien dagen en in de weekenden organiseert WelZINN  op één van haar locaties optredens van koren, artiesten uit verschillende genres, een dansgroep of toneelstuk.  Bij voldoende animo organiseert WelZINN vervoer tussen de ZINN locaties.

Project Kunst op Maat, Groninger Museum, voor ouderen met Alzheimer, met subsidie van het Pronkjewail Fonds

Het project waaraan ongeveer 100 cliënten van ZINN deelnamen, vond plaats van september t/m december 2017.

Welbevinden

Het is gebleken dat het kijken naar kunst het welbevinden van ouderen met Alzheimer verhoogt.

Organisatie

Van tevoren vindt nauw overleg plaats met het museum over  inhoud en organisatie van de activiteit. Het museumpersoneel beleeft veel plezier aan het begeleiden van deze doelgroep. Voor iedere deelnemer moet een mantelzorger beschikbaar zijn om mee te gaan. De meeste cliënten hebben genoten van de uitleg bij de schilderijen en van de schilderworkshop. Ze zijn zo trots op hun werkstuk dat een aantal niet bereid is het uit te lenen voor de exposities op de zes locaties van ZINN.

Waar moet je aan denken bij de voorbereiding?

Het werkt het beste om met kleine groepen deel te nemen. De deelname moet echt vrijwillig zijn, en is daarom vooral geschikt voor mensen die in het verleden iets met kunst hadden. Zowel familie als medewerkers van ZINN weten goed voor welke cliënten dit geldt.

Wat is de visie van het bestuur van ZINN als het gaat om culturele activiteiten voor de cliënten?

Het bestuur is groot voorstander van culturele activiteiten. Dit blijkt uit het feit dat er structureel budget voor is, met name voor personele kosten.  Dit is echter niet toereikend voor alle activiteiten.

Voortgang

Deels worden de activiteiten bekostigd uit de bijdrage van de Vrienden van ZINN.  Daarmee is de continuïteit van de activiteiten gewaarborgd. Door de subsidie van het Pronkjewail Fonds kan WelZINN eenmalig meer en andere activiteiten aanbieden. Het bestuur is voorstander van structurele samenwerking tussen zorginstellingen en de kunstsector, omdat het leidt tot ontschotting  tussen de budgetten van zorgsector en cultuursector.

Foto: Kim Haaxma