Jo Visser Fonds

Het Jo Visser Fonds stimuleert vernieuwingen in het MBO-onderwijs Zorg en Welzijn op het gebied van waardige ouderenzorg.

Bij projecten rond cultuurparticipatie met en voor ouderen worden soms studenten MBO Zorg en Welzijn en Kunstvakopleidingen ingezet. Dit heeft een aantal voordelen:

De jongeren kunnen hun beeld van ouderen bijstellen, ze leren nieuwe manieren om met ouderen om te gaan. Omdat de groep ouderen steeds groter wordt is de kans groot dat de studenten er in hun toekomstige werk mee te maken krijgen. De ouderen vinden het vaak fijn jongeren te ontmoeten: de buitenwereld  komt weer binnen.

Het Jo Visser Fonds richt zich op:

Vaardig Jong, Waardig Oud, Onderwijsvernieuwing voor waardige ouderenzorg

Door waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud te organiseren, creëren we een positieve beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).

Wij maken een bijzondere leerstoel Waardige zorg mogelijk aan de faculteit Organisatiewetenschappen van de VU in Amsterdam.

Wij steunen initiatieven van mbo-opleidingen Zorg & Welzijn, die zichtbaar bijdragen aan de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen.

Jaarlijks reiken we de Jo Visser award en een geldprijs uit aan een ambassadeur die bijdraagt aan vernieuwing in de ouderenzorg.

Er kan, mits er MBO studenten Zorg en Welzijn bij zijn betrokken, een subsidie-aanvraag voor een project op het gebied van cultuurparticipatie met en voor ouderen worden ingediend. Er zijn geen vastomlijnde criteria. Het Jo Visser Fonds bekijkt per project of het past binnen hun Fonds.