inBeweging

inBeweging

De cursus inBeweging is dansant bewegen waarbij plezier en intentie voorop staat. De cursus richt zich voornamelijk op mensen met een motorische beperking en zorgt voor een fysiek en mentaal weldadige beleving, fitheid, energie en levenslust. De lessen worden in Groningen gegeven door Dorothée Wortelboer, dansdocente, uitvoerend danseres en choreografe.

inBeweging
In de eerste instantie richt het bewegingsprogramma van de cursus zich op mensen met bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van de ziekte van Parkinson, MS of reuma. Echter zijn de lessen ook geschikt voor eenieder die wat extra’s aan beweging wil doen, maar niet houdt van sport, trainen met apparaten, fitness of het volgen van reguliere danslessen. Of voor wie die vormen van beweging gewoonweg te inspannend zijn of zijn geworden.

Het programma ondersteunt en verbetert de coördinatie, kracht, motoriek, evenwicht, houding en flexibiliteit en dragen bij aan een algeheel gevoel van welzijn. Er wordt gebruik gemaakt van muziek in een verscheidenheid aan stijlen, die altijd ondersteunend en enerzijds stimulerend, anderzijds ontspannend werkt.

Een les duurt 60 minuten en begint zittend op een rechte stoel of vanuit een rolstoel. Tijdens de warming-up wordt het hele lichaam betrokken met prettige, eenvoudige bewegingen, die eerst ieder apart, daarna als mooie bewegingssequens worden gedaan. Staand achter de stoel, die desgewenst als steun kan worden gebruikt, wordt er voortgeborduurd op het zittende deel van de les. Het laatste deel van de les wordt bewegend door de vrije ruimte gedaan. Maar ook als de steun van de stoel nodig blijft of prettig is, kan men zonder problemen tot het einde van de les meedoen: steeds komt het hele lichaam aan bod, dus ook bovenlichaam en armen. Voor- en/of achteraf is er de gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken.

Aanleiding
Uit onderzoek blijkt dat bewegen in de vorm van dans op vele niveaus bijzonder effectief kan zijn. Naast dat blijven bewegen voor mensen met bewegingsbeperkingen belangrijk is, blijken danslessen een gunstig effect te hebben op stijfheid, fijne motoriek en gezichtsuitdrukking. Daarbij komt dat bewegen op muziek zowel de hersenen als emoties in veel grotere mate stimuleert, dan wanneer er geen muziek wordt gebruikt. Zoals Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, zegt: “Bewegen is je brein masseren”.

In december 2014 stuitte Dorothée Wortelboer op een artikel over Dance for Health, een stichting die zich middels dans inzet om het leven van mensen met voornamelijk Parkinson te verbeteren door kennis en kunde vanuit de artistieke en medische werelden bij elkaar te brengen. Deze opleiding rondde ze een jaar later met goed gevolg af, waarna zij begin februari 2016 zelf van start ging met een eigen programma in Groningen.

Dorothée Wortelboer volgde als kind intensief klassieke balletlessen, totdat bleek dat zij fysiek niet in de wieg was gelegd voor deze extreem veeleisende vorm van dans. Na een niet-dansante opleiding tot logopediste/taaltherapeute, kwam ze via een omweg toch weer uit bij haar liefde voor oude muziek en dans. Naast initiatiefnemer van inBeweging is Dorothée artistiek leider van dansgroep Folia, het ensemble voor Renaissance- en Barokdans, amateurdansgroep Fiori di Folia en houdt ze zich bezig met de oprichting van een landelijk netwerk van dansdocenten die werken op basis van Dance for PD – of vanuit een andere training of methode voor bewegen/dansen met mensen met motorische beperkingen van diverse aard.

Partners
De partners van inBeweging zijn Stichting Parkinson in Beweging, Meer dan Dans en VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen.