Grize Lok

Grize Lok

Grize Lok is een voorstelling van en door ouderen en diens verzorgenden, samen met hulp van professionele begeleiders. Met stukjes toneel, muziek, zang, dans en film wordt een onderhoudende en aansprekende voorstelling gespeeld voor medebewoners, familie, personeel en mensen uit de buurt. Levensverhalen en de interesses van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de voorstelling. Zo wordt een podium geboden voor levenswijsheid, -ervaringen en -verhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen.

Het concept is ontwikkeld door Keunstwurk, de provinciale kunst ondersteunende instelling van Friesland, en Theatergroep Broos, in samenspraak met de betrokken verzorgingstehuizen. Onmisbaar hierbij zijn activiteitenbegeleiders en/of andere personeelsleden of vrijwilligers. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van ervaren kunstvakdocenten, die speciaal zijn bijgeschoold in de omgang met ouderen, en creatieve geesten uit de omgeving, zoals een muziekvereniging, koor of kunstenaar, die affiniteit heeft met het project en met de doelgroep.