Dichten met Oma

Dichten met Oma

Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) organiseert Dichten met oma, een poëtische tour langs verzorgingstehuizen en ouderenverenigingen in Groningen.

Verslag Dichten met oma, door SLAG, Stichting Literaire Activiteiten Groningen

Een poëtische tour  langs verzorgingstehuizen en ouderenverenigingen in Groningen.

Een kleine club dichters en een muzikant gaat op bezoek bij een groep ouderen en schrijven vervolgens een gedicht of lied over datgene wat ze net hebben gehoord van de ouderen.

Alle gedichten worden verzameld in een bundel die eind van dit jaar gepresenteerd en uitgegeven zal worden.

Op advies van de beoordelingscommissie is er een workshop aan toegevoegd die tenminste geschikt is voor een deel van de deelnemers.

Een reactie van de deelnemers: ‘Wat fijn dat ik nu naar goede poëzie kan luisteren!’

Rolien Scheffer, directeur van SLAG en Lilian Zielstra, stadsdichter van Groningen in 2018, over het project:

Het programma vindt plaats in de stad en in de provincie, zoals in Stadskanaal en Hoogezand, veelal in de zorginstellingen. Enkele geplande bijeenkomsten zijn op 19 januari in verpleeghuis Maartenshof in Groningen, op 20 februari in De Burcht in Hoogezand en  op 15 maart in de Groenesteinflat in Helpman.

Het project startte met een try-out  in verpleeghuis De Maarsheerd in Stadskanaal.

Naast de bewoners van het  verpleeghuis deden vitale en kwetsbare thuiswonende ouderen mee. Het aantal deelnemers verschilt, van 7 tot 80 per keer. De thema’s lopen uiteen van politiek tot persoonlijke verhalen. Vooral de laatste roepen vaak emoties op. Ook het onderwerp dementie wordt niet geschuwd. Hoewel niet alle deelnemers actief kunnen meedoen is de mogelijkheid voor deelname is bewust laagdrempelig gehouden. Het vertellen van een verhaal is voor de meesten goed mogelijk. Het personeel is vaak ontroerd door de verhalen en gedichten van hun cliënten.

De gedichten stuurt Lilian na afloop, samen met de foto’s naar de instelling.

Het verloop van de workshop

De deelnemers vertellen iets over zichzelf. Met deze informatie maken de drie dichters een gedicht.

Intussen draagt Lilian een eigen gedicht voor. Ze legt uit hoe ze het gedicht schrijft en hoe je het beste kunt voordragen. Daarna gaat de groep zelf een verhaaltje schrijven en een gedicht schrijven.

Aan het eind van de workshop dragen ze die voor. Dit komt tegemoet aan de eis van het Pronkjewail Fonds dat actieve cultuurparticipatie deel uit maakt van het project. De deelnemende muzikant schrijft op basis van de verhalen een muziekstuk. Dit wordt als intermezzo voor de groep gespeeld.

In totaal duurt het programma 3 kwartier.

Per keer nemen andere dichters deel. Het gaat vooral om jonge dichters die het als een uitdaging zien om met deze doelgroep  te werken, en om in korte tijd een gedicht te schrijven.

Bloemlezing

Alle gedichten worden gebundeld in een bloemlezing, geïllustreerd met foto’s van de deelnemers.

Van Het Huis voor de Groninger Cultuur en de Commissie van Spijsuitdeling ontvangt SLAG het budget voor deze bundel.

De presentatie daarvan vindt eind 2018 plaats in de concertzaal van VRIJDAG, waar dan ook de foto’s worden ten toon gesteld.

Kunst op Stee

April is de maand van Kunst op Stee, waarin een groot aantal culturele activiteiten met en voor ouderen plaats vindt in de regio’s Oldambt, Hogeland, Midden Groningen en Westerwolde.

Lilian haakt hierbij aan met ‘Dichten met oma’.

Duurzaamheid

Het personeel van de zorginstelling is vaak ontroerd door de gedichten. Ze kennen de verhalen van hun cliënten wel, maar horen ze nu terug in dichtvorm. Ze willen graag dat het project herhaald wordt, maar Lilian wil graag eerst zoveel mogelijk locaties bezoeken.

Ook denkt zij na over een vervolg van het project, mits daarvoor fondsen beschikbaar zijn.

De deelnemende dichters vertellen hun collega’s over het project om ze mogelijk enthousiast te maken voor deelname.

Stadsdichter Lilian Zielstra in actie bij ‘Dichten met oma’

Dichter Mauricio Plataan de slag met een gedicht, gebaseerd op het verhaal van een deelnemer

Dichteres Sylvia Dragstra  leest haar gedicht voor

Het muzikale intermezzo van Iris Rijnsewijn, geschreven naar aanleiding van één van de verhalen

Het aandachtig luisterende publiek

Gedichten

Foto: Bob de Vries