Dansproject Courage

Dansproject Courage

Naar aanleiding van een succesvolle eerste dansworkshop organiseert Laway Arts i.s.m. Stichting Podium Winsum het dansproject Courage: 20 dagdelen eigentijdse dans voor 65+,  voor een groep van maximaal 12 deelnemers, onder leiding van de professionele dansdocent Pierik L’Istelle. Het project dat wordt uitgevoerd in Kantens en Winsum wordt afgesloten met een presentatie voor het publiek.

Verslag Dansproject Courage

Stichting Laway Arts o.l.v. van Toke van Oorsouw organiseert met medewerking van de ervaren dansdocent Pierik L’Istelle het dansproject Courage. Twee groepen van twaalf 65-plussers volgen 20 dansworkshops, met op 26 mei 2018 de eindpresentatie in de Blauwe Schuit in Winsum en op 1 juni in ’t Schienvat in Kantens. De naam van het project verwijst naar de uiteenlopende onderwerpen waar de dansers moed en kracht uit putten.

Grian Wind woont namens VRIJDAG een repetitie bij, waarbij ze de deelnemers en de dansdocent interviewt. De vraag wat het met de deelnemers doet levert de volgende reacties op.

Yvonne

Yvonne, net gestopt met haar werk als studentenbegeleider bij het MBO, zag het staan in de Noorderkrant. Soms mist ze de gesprekken met jonge mensen. Het sociale contact met de andere dansers is daarom extra waardevol. Ze heeft altijd veel met dans gedaan, maar de laatste jaren niet meer in groepsverband. Door middel van dans kan ze veel van zichzelf  laten zien, maar daar is wel moed voor nodig, aldus Yvonne. Het kan zelfs helpen bij het oplossen van persoonlijke problemen. Er zit ook humor in de workshops en de opdrachten zijn heel verrassend, je ontdekt nieuwe mogelijkheden van je lijf. Ze wil er in de toekomst graag mee doorgaan. Ze zou het een meerwaarde om dit samen met jongeren te doen, bijvoorbeeld met MBO-studenten Kunst, Media en Theater.

Sara

Sarah is beeldend kunstenaar. In haar atelier werkt ze als schilder en grafisch ontwerper. Ze houdt van dansen, dat doet ze vaak alleen want haar partner geeft er niet om. Daarom is het samen dansen heel belangrijk voor haar. Ze kampt met een ernstige ziekte, maar door de dans komt ze weer tot leven, kan ze zichzelf uitdrukken en haar problemen even vergeten. In het ziekenhuis voelt ze zich vaak machteloos, in de dans staat ze in haar kracht en is ze even geen patiënt meer. Iedereen in de groep accepteert elkaar, ondanks de gebreken. Toch is er ook voor Sarah ‘courage’ voor nodig om zich met de dans te uiten. Ze is blij met Pierik als choreografe, omdat het geheel organisch ontstaat door datgene wat er met de dansers gebeurt op het toneel. Het script is niet dwingend en fungeert alleen als leidraad.

Ria

Ria las in de krant over de dansworkshops. Ze deed veel aan  jazzballet en Pilatus en sport nog steeds regelmatig. Maar in de dans ze haar persoonlijkheid uiten, daarin onderscheidt het zich van het sporten. Na een aantal persoonlijke problemen geeft de dans haar veel kracht.

Wat brengt het project Pierik L’Istelle als choreografe en dansdocent? In Amsterdam werkt ze sinds 2012 met ouderen. De bereidheid van de dansers en de overgave aan de activiteiten ervaart ze als een warm bad. Niet het fysieke kunnen is haar uitgangspunt, ieder werkt met wat het eigen lijf aan kan. Ze geeft de dansers alle vrijheid, zij maken het materiaal. Hun verbeeldingskracht komt zo het beste tot zijn recht. Pierik werkt met vormelementen uit de eigentijdse dans als hoog, laag en dicht bij de grond. Met bijzondere werkvormen  inspireert ze de dansers. Ze vraagt ze de deelnemers een krachtsymbool mee te nemen, een  voorwerp mee te nemen dat veel voor hen betekent, een krachtsymbool. Een deelnemer neemt een armband mee met de namen van haar familie er in omdat ze kracht put uit haar familieleven. Dit gegeven wordt met drie personen uitgebeeld in een dansbeweging.

Het dansproject heet ‘Courage’. De titel van de voorstelling, ‘Dans het leven’ is samen gekozen. Ze hoopt in de toekomst, als de financiering rond komt, het dansproject te herhalen.

Iedere groep heeft haar eigen dynamiek. Het resultaat is steeds uniek omdat de thema’s van de dans en de composities die daaruit al improviserend ontstaan  actueel zijn in het leven van de dansers.

Pierik ziet zeker mogelijkheden om te werken met kwetsbare ouderen, omdat ze zich aanpast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

De repetitie in Winsum, met in het midden choreografe Pierik L’Istelle:

Foto: Ebba de Niet

Foto: Grian Wind

Foto: Grian Wind