Muziek

Stichting Vrienden Lutherse Kerk

Speciaal voor ouderen organiseert Stichting Vrienden Lutherse Kerk een concert in de Lutherse kerk in Groningen, waarbij het de bedoeling is dat de ouderen tijdens het concert meezingen. Ter voorbereiding kunnen de deelnemers vooraf op de website inzien welke muziek er wordt gespeeld. Daarnaast vindt er voorafgaand aan het concert een gezamenlijke repetitie plaats. Het

Ageless Jazz

Ouderen, met name in verzorgingshuizen, vormen in de kunst- en cultuurwereld wel eens een vergeten groep. In het project ‘Ageless Jazz’ verzorgen jazz-studenten van het Prins Claus Conservatorium een tiental concerten in verzorgingshuizen in de stad Groningen. De concerten zijn geen gewone jazz-concerten. Begeleid door het lectoraat werken de studenten toe naar een concert dat toegesneden

Muziek in het Odensehuis

Alumni en studenten van het Prins Claus Conservatorium componeerden en musiceerden in het najaar van 2015 drie maanden lang met de bezoekers van het Odensehuis, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten in de Korrewegwijk in Groningen. Samen met de deelnemers van het Odensehuis maakten de, veelal in de wijk woonachtige, studenten en alumni

Meaningful Music in Health Care

Violiste Krista Pyykönen doet haar promotie onderzoek bij Rineke Smilde die is verbonden aan  Universiteit Wenen, UMCG en lectoraat Life Long learning in music Prins Claus Conservatorium, dat gaat over de verhouding van de professionele musicus tot de steeds veranderende sociale werkelijkheid. Samen met het UMCG werkt het lectoraat sinds januari 2016 aan het onderzoeksproject