Care Clowns WelZINN

Care Clowns WelZINN

In samenspraak met WelZINN organiseert de landelijke organisatie Care Clowns ruim 200 optredens per jaar voor bewoners van de verschillende locaties van ZINN in Groningen, Haren en Hoogezand. De optredens zijn gericht op het contact maken met dementerende bewoners. De Care Clowns presenteren in duo’s clownspel op basis van improvisatie in het moment. Ze kunnen samen met mensen met dementie een uitstapje maken in muziek, een beleving, een lied of een spel. Muziek speelt bij de clowns een belangrijke rol. Ieder duo beschikt over een instrument en een repertoire van Oudhollandse liedjes. In het spel verweven de clowns zang en muziek op een clowneske manier met persoonlijke aandacht voor iedere bewoner.

Interview met Christa Kater, medewerker WelZINN, en  Mariska de Goede,  projectleider bij ZINN

ZINN heeft zorginstellingen op de locaties De Brink Helpman,  de Dilgt Haren, Pelsterhof Groningen Centrum, De Es Selwerd, Zuiderflat de Wijert, De Burcht Hoogezand.

Stichting WelZINN

WelZINN biedt een uitgebreid programma, gericht op het welzijn van ouderen. Er is aandacht voor kunst, muziek en cultuur waarbij bewoners en buurtbewoners welkom zijn. In elke ZINN locatie vinden terugkerende activiteiten plaats, waaronder fotografie, zingen, en een  kunstclub. Een keer per veertien dagen en in de weekenden organiseert WelZINN  op één van haar locaties optredens van koren, artiesten uit verschillende genres, een dansgroep of toneelstuk.  Bij voldoende animo organiseert WelZINN vervoer tussen de ZINN locaties.

Optreden CARE Clowns op de locaties van ZINN, met subsidie van het Pronkjewail Fonds

Mantelzorgers

Met persoonlijke aandacht weten de clowns de mensen te bereiken en te verleiden tot contact. Het vaste patroon wordt doorbroken, waardoor de dag meer kleur krijgt. Ook voor familieleden en verzorgenden is het bezoek van CareClowns bijzonder. Zij zijn getuige van mooie momenten en zien soms reacties die al lange tijd niet meer zijn waargenomen.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Louis Bolkinstituut  blijkt dat het effect van de clownsbezoeken langer doorwerkt op de bewoners van de zorginstellingen. Elementen waarbij de in positieve zin sprake is van verandering zijn opgewektheid, gevoel van welbevinden,  beter aanspreekbaar zijn, meer contact met andere bewoners en lichamelijk actiever.

Reacties van het personeel van ZINN

Het personeel van ZINN hecht veel waarde aan het project. Ze vinden evenals de beoordelaars van het Pronkjewail Fonds dat het project vooral therapeutisch is en dat de actieve cultuurparticipatie minder aan bod komt. Maar voor de doelgroep kan dat volgens hen heel waardevol zijn. Met deze aanpak komt de buitenwereld weer binnen, de deelnemers worden er rustig van, ze hebben weer een helder moment en tonen weer emoties.  Woorden die waren verdwenen komen weer naar boven.  Volgens de mantelzorgers en familie zou meer activiteit voor overprikkeling zorgen.

Bestuur ZINN

Het bestuur van ZINN staat heel positief tegenover de activiteiten van WelZINN. Ze worden uitgenodigd om bij de uitvoering aanwezig te zijn en zitten in de sponsorcommissie.

Voortgang na afloop van de subsidie van het Pronkjewail Fonds

De Care Clowns komen al jaren op bezoek bij de locaties van ZINN. Na afloop van de subsidie van het Pronkjewail Fonds zal het bezoek weer gefinancierd worden door De Vrienden van ZINN en uit de structurele bijdrage van ZINN.