Ageless Jazz

Ageless Jazz

Ouderen, met name in verzorgingshuizen, vormen in de kunst- en cultuurwereld wel eens een vergeten groep. In het project ‘Ageless Jazz’ verzorgen jazz-studenten van het Prins Claus Conservatorium een tiental concerten in verzorgingshuizen in de stad Groningen. De concerten zijn geen gewone jazz-concerten. Begeleid door het lectoraat werken de studenten toe naar een concert dat toegesneden is op de specifieke context van het verzorgingshuis (bijvoorbeeld als het gaat om instrumentkeuze, repertoire en visuele aankleding). Daarbij wordt gebruik gemaakt van al aanwezige praktijkkennis van musici die ervaring hebben met het geven van jazz-concerten in verzorgingshuizen. Het project is tot stand gekomen via het Akkoord van Groningen en richt zich op de ontmoeting van jong talent en ouderen, en de ontwikkeling van innovatieve praktijkkennis op het gebied van Healthy Ageing en muziek, binnen Groningen als levendige en inno​vatieve kennisstad.

Een docent-onderzoeker van het lectoraat volgt de voorbereiding en uitvoering van de concerten. Zij systematiseert de reeds bestaande praktijkkennis en ontwikkelt die, met studenten en begeleidende docenten, door binnen het project. Ook monitort zij de reacties van het publiek en de ervaringen van de deelnemende jazz-studenten. Het projectverslag toont een overzicht van de  bijeengebrachte en doorontwikkelde praktijkkennis, gericht op  musici die ook jazz-concerten in verzorgingshuizen willen geven die optimaal inspelen op de specifieke context van het verzorgingshuis.

Het project zet sterk in op het bereiken van een voor musici lastig bereikbare doelgroep, het koppelen van wetenschappelijke en praktijkkennis aan de inwoners van de stad en het koppelen van jong talent (de jazz-studenten) aan ouderen. Dit alles vanuit een visie op Healthy Ageing die niet probleem-georiënteerd is maar waarin op betekenisvolle en positieve wijze gestreefd wordt naar Active Ageing.

Foto: HA & de Kunsten