Een Leven Lang Kunst

We worden steeds ouder. Een Leven Lang Kunst wil actieve deelname van ouderen aan de samenleving door middel van kunst en cultuur bevorderen. Hierbij staat samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn centraal. Op die manier bouwen we samen aan de Age Friendly Cultural Region Groningen.

Groningen is een van de vijf nieuwe steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Groningen is hiermee de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk hierin investeren en samenwerken. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor dit samenwerkingsverband.

Met dit programma moedigen het Fonds en de gemeente en provincie Groningen de komende jaren steden en regio’s aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te (blijven) ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. En meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, gezondheid én het welzijn van ouderen.

Manifestatie Een Leven Lang Kunst

Om het levendige netwerk van mooie kunstprojecten dat in Groningen aan het ontstaan is te vieren, organiseren we op dinsdag 3 april de manifestatie Een Leven Lang Kunst – dat doen we samen in Theater & Kunstencentrum Kielzog in Hoogezand. Iedereen die als (mee)maker of belanghebbende betrokken is bij culturele activiteiten voor ouderen in Groningen is uitgenodigd om deel te nemen.

Je kunt je tot uiterlijk 23 maart gratis aanmelden via dit online formulier.

De manifestatie is een netwerk- en co-creatiemiddag met een speciale rol voor gehonoreerde projecten uit het Pronkjewail Fonds (zie hieronder). Het is tegelijkertijd de aftrap van Kunst op Stee, de culturele actiemaand voor senioren.

Gehonoreerde projecten Pronkjewail Fonds

Activiteit aanmelden
Wil je ook een activiteit toevoegen of heb je een vraag? Neem contact op!